Thi trượt bằng B2 được thi lại mấy lần?

Một điểm học để thi sát hạch lái xe tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Một điểm học để thi sát hạch lái xe tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Một điểm học để thi sát hạch lái xe tại Hà Nội. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top