Thế chấp đất, nhà có còn thuộc quyền sở hữu của người thế chấp?

Nguồn ảnh: IE
Nguồn ảnh: IE
Nguồn ảnh: IE
Lên top