Thẻ bảo hiểm y tế mẫu cũ có còn giá trị sử dụng?

Thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Thẻ bảo hiểm y tế đã cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế còn thời hạn sử dụng thì tiếp tục được dùng để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top