Thầy lang người dân tộc có được cấp chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh?