Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ hổ cắn chết NLĐ tại Cty Thái Bình Dương - Pacific:

Thân nhân người bị hổ cắn chết sẽ được hưởng những gì?