Tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm, được hưởng quyền lợi gì?

Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng và không có sự phân biệt về mức hưởng giữa người tham gia trên 12 tháng và dưới 12 tháng. Ảnh: Hà Anh
Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng và không có sự phân biệt về mức hưởng giữa người tham gia trên 12 tháng và dưới 12 tháng. Ảnh: Hà Anh
Thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng và không có sự phân biệt về mức hưởng giữa người tham gia trên 12 tháng và dưới 12 tháng. Ảnh: Hà Anh
Lên top