Tạm hoãn hợp đồng lao động, chế độ lương và BHXH tính thế nào?

Khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Khoản 2 Điều 30 Bộ luật Lao động 2019 quy định về tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn
Lên top