Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tài sản sau hôn nhân, có thể lập di chúc riêng?