Tài sản đang thế chấp ở ngân hàng, có được bán không?

Lên top