Tài sản cầm cố bị hư hỏng, ai phải chịu trách nhiệm?

Lên top