Bạn hỏi - Luật sư trả lời

Suy giảm khả năng lao động 51% có được nghỉ hưu sớm?

Ảnh minh họa, nguồn: Internet.
Ảnh minh họa, nguồn: Internet.