Sửa đổi HĐLĐ bằng phụ lục sai có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Người sử dụng lao động có thể bị phạt tới 20 triệu đồng nếu sửa đổi HĐLĐ bằng phụ lục với NLĐ sai. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương
Người sử dụng lao động có thể bị phạt tới 20 triệu đồng nếu sửa đổi HĐLĐ bằng phụ lục với NLĐ sai. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương
Người sử dụng lao động có thể bị phạt tới 20 triệu đồng nếu sửa đổi HĐLĐ bằng phụ lục với NLĐ sai. Ảnh minh họa. Ảnh của Nam Dương
Lên top