Sửa chữa thẻ bảo hiểm y tế để khám bệnh bị xử phạt thế nào?

Hành vi tẩy xóa, sửa chữa thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh  có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 2.000.000. Ảnh minh hoạ
Hành vi tẩy xóa, sửa chữa thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 2.000.000. Ảnh minh hoạ
Hành vi tẩy xóa, sửa chữa thẻ bảo hiểm y tế để sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 2.000.000. Ảnh minh hoạ
Lên top