Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán, bị xử phạt thế nào?

Lên top