Sinh viên hỗ trợ chống dịch COVID-19 được phụ cấp thế nào?

Sinh viên tình nguyện Đại học Y Dược Thái Bình trước giờ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: T.D
Sinh viên tình nguyện Đại học Y Dược Thái Bình trước giờ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: T.D
Sinh viên tình nguyện Đại học Y Dược Thái Bình trước giờ lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: T.D
Lên top