Sinh sống trên tàu thuyền, đăng ký hộ khẩu thế nào từ ngày 1.7.2021?

Lên top