Sinh con xong con chết, mẹ đi làm sớm cần thủ tục gì?

NLĐ được hưởng cả chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện. Ảnh: Nam Dương
NLĐ được hưởng cả chế độ thai sản và trợ cấp thất nghiệp khi đủ điều kiện. Ảnh: Nam Dương