Sa thải NLĐ trái luật, NSDLĐ phải bồi thường như thế nào?

NSDLĐ phải nhận NLĐ  trở lại làm việc, trả lương, BHXH, BHYT những ngày không được làm việc. Ảnh IE.
NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm việc, trả lương, BHXH, BHYT những ngày không được làm việc. Ảnh IE.