Ra, vào Hà Nội trong thời gian giãn cách, cần giấy tờ gì?

Chốt kiểm soát tại các phương tiện ra-vào TP.Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Chốt kiểm soát tại các phương tiện ra-vào TP.Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Chốt kiểm soát tại các phương tiện ra-vào TP.Hà Nội trong thời gian giãn cách xã hội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top