Ra nước ngoài định cư, chứng minh nhân dân có còn hiệu lực?

Lên top