Quân nhân đã phục viên có được miễn, giảm viện phí?

Lên top