Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phải làm sao khi không muốn làm thêm giờ?