Phải làm sao khi đã nghỉ 6 năm mà công ty không trả sổ BHXH?

Ảnh minh họa - Nguồn: IE
Ảnh minh họa - Nguồn: IE