Phải làm ít nhất 15 ngày thử việc mới được trả lương?

Công ty có nghĩa vụ trả lương cho NLĐ trong những ngày thử việc. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Công ty có nghĩa vụ trả lương cho NLĐ trong những ngày thử việc. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Công ty có nghĩa vụ trả lương cho NLĐ trong những ngày thử việc. Ảnh minh hoạ: Nam Dương
Lên top