Phải khai báo ngay thông tin về cư trú khi không có nơi thường trú

Lên top