Phải bồi thường tất cả ngày công chưa làm theo HĐLĐ có đúng?