Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Ông nội là thương binh, cháu có được miễn, giảm học phí?