Nuôi con dưới 12 tháng có được nghỉ sớm 1 giờ/ngày khi thử việc?

Lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ sớm 1 giờ/ngày.
Lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ sớm 1 giờ/ngày.
Lao động nữ nuôi con nhỏ dưới 12 tháng được nghỉ sớm 1 giờ/ngày.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top