Nồng độ cồn bao nhiều thì bị tước bằng 5 tháng?

Kiểm tra nồng độ cồn với nhân viên đường sắt. Ảnh: PV
Kiểm tra nồng độ cồn với nhân viên đường sắt. Ảnh: PV
Kiểm tra nồng độ cồn với nhân viên đường sắt. Ảnh: PV
Lên top