Những trường hợp nào được tạm hoãn gọi nhập ngũ?

Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Ảnh: Trần Vương
Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Ảnh: Trần Vương
Điều 41 Luật Nghĩa vụ quân sự quy định về tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ. Ảnh: Trần Vương
Lên top