Những đối tượng nào ở TPHCM bị ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ đợt 3?

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 4 đối tượng được hỗ trợ COVID–19 đợt 3. Ảnh: Anh Tú
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 4 đối tượng được hỗ trợ COVID–19 đợt 3. Ảnh: Anh Tú
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có 4 đối tượng được hỗ trợ COVID–19 đợt 3. Ảnh: Anh Tú
Lên top