Nhặt được tài sản do người khác đánh rơi, có được quyền sở hữu?

Lên top