Nhận trợ cấp người khuyết tật thì thôi nhận trợ cấp người cao tuổi

Người cao tuổi được trợ cấp xã hội khi đủ điều kiện.
Người cao tuổi được trợ cấp xã hội khi đủ điều kiện.
Người cao tuổi được trợ cấp xã hội khi đủ điều kiện.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top