Nhắn tin thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương, có được nhận tiền hỗ trợ?

Thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương qua tin nhắn vẫn được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh minh họa: Anh Thư
Thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương qua tin nhắn vẫn được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh minh họa: Anh Thư
Thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương qua tin nhắn vẫn được nhận tiền hỗ trợ. Ảnh minh họa: Anh Thư
Lên top