Nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề, cần điều kiện gì?

Điều kiện nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề được quy định tại Điều 12 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ
Điều kiện nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề được quy định tại Điều 12 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ
Điều kiện nhận hỗ trợ chuyển đổi nghề được quy định tại Điều 12 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP. Ảnh minh hoạ
Lên top