Nhà trường thua lỗ do COVID-19, không phải trả lương cho nhân viên?

Lên top