Nhà hàng không có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, bị phạt thế nào?

Lên top