Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chịu trách nhiệm hình sự nào?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top