Vé số "kiểu mỹ"

Người trúng số hơn 92 tỉ đồng được nhận bao nhiêu tiền?