Người thuộc hộ nghèo ở Hà Nội có được hưởng 2 chính sách hỗ trợ?

Người dân có thể được hưởng 2 chính sách hỗ trợ nếu đủ điều kiện. Ảnh minh họa: TT
Người dân có thể được hưởng 2 chính sách hỗ trợ nếu đủ điều kiện. Ảnh minh họa: TT
Người dân có thể được hưởng 2 chính sách hỗ trợ nếu đủ điều kiện. Ảnh minh họa: TT
Lên top