Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Người sử dụng lao động có quyền giữ lương của NLĐ không?