Người sử dụng lao động có được điều chỉnh thời gian nghỉ phép?

Ảnh minh hoạ. Ảnh: Nam Dương
Ảnh minh hoạ. Ảnh: Nam Dương
Ảnh minh hoạ. Ảnh: Nam Dương
Lên top