Người phụ nữ giật khẩu trang, tát công an sẽ đối diện với mức phạt thế nào?

Bị can Vũ Thị Thu Vân không chỉ từ chối đo thân nhiệt, còn giật khẩu trang, tát cảnh sát. Ảnh: CAHP.
Bị can Vũ Thị Thu Vân không chỉ từ chối đo thân nhiệt, còn giật khẩu trang, tát cảnh sát. Ảnh: CAHP.
Bị can Vũ Thị Thu Vân không chỉ từ chối đo thân nhiệt, còn giật khẩu trang, tát cảnh sát. Ảnh: CAHP.
Lên top