Người nước ngoài không có giấy phép lao động có được ký hợp đồng thử việc?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top