Người nước ngoài không có giấy phép lao động có được ký hợp đồng thử việc?

Lên top