Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Người lao động có phải đóng góp cho Quỹ Phòng, chống thiên tai?