Bạn hỏi - luật sư trả lời:

Người lao động bị tai nạn lao động được hưởng các quyền lợi gì?

Thiếu kinh nghiệm, lao động trẻ dễ bị tai nạn lao động. Ảnh minh họa: Infornet
Thiếu kinh nghiệm, lao động trẻ dễ bị tai nạn lao động. Ảnh minh họa: Infornet