Người kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến biên giới có được hưởng phụ cấp?

Người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các chốt kiểm dịch trên tuyến biên giới sẽ được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày. Ảnh: Đình Trọng
Người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các chốt kiểm dịch trên tuyến biên giới sẽ được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày. Ảnh: Đình Trọng
Người làm nhiệm vụ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại các chốt kiểm dịch trên tuyến biên giới sẽ được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch mức 150.000 đồng/người/ngày. Ảnh: Đình Trọng
Lên top