Người khuyết tật nhẹ có được hưởng trợ cấp hàng tháng?

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM