Người khuyết tật nặng có được giảm giá khi xem phim?

Lên top