Người khuyết tật có được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí?

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Lên top